Over ons

Restauratieatelier Moiré

Restauratieatelier Moiré werd opgericht in 2020 door textielrestauratoren Lieke Boerstra en Paulien Coopmans. Tijdens de opleiding tot textielrestaurator leerden wij elkaar kennen en werkten wij al samen aan diverse projecten. Inmiddels kennen we elkaar door en door en zijn we goed op elkaar ingespeeld. Door onze krachten te bundelen kunnen we niet alleen opdrachten uitvoeren die meer dan twee handen vereisen, ook kunnen we ideeën uitwisselen en van elkaars ervaring leren om tot nieuwe inzichten te komen. En daarmee tot een beter resultaat.  

Wij werken volgens de Ethische Richtlijnen en Algemene Voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door de vereniging Restauratoren Nederland: ALGEMENE-VOORWAARDEN

De restauratiebehandelingen worden uitgevoerd bij RestauLab in Amsterdam-Duivendrecht. We delen dit atelier met een houtrestaurator en een restaurator van moderne en hedendaagse kunst.

Moiré

Wanneer twee licht van elkaar afwijkende lijnenpatronen elkaar overlappen kan er interferentie optreden. De twee patronen versterken elkaar en er ontstaat een geheel nieuw patroon van lichte en donkere banden. Dit visuele effect staat bekend als een moiré patroon.

De term is afkomstig van het Franse moire, een zijden stof met een typerende golvend uiterlijk. Het materiaal is hierdoor ook wel bekend als gewaterde zijde. Het effect werd verkregen door de stof te vouwen en te kalanderen, waarbij door het pletten van de stof een onregelmatig patroon ontstaat.

Voor ons symboliseert moiré de samenwerking tussen twee restauratoren en de toegevoegde waarde die hierdoor ontstaat. Gebundeld is onze kennis en ervaring groter dan de som der individuen.

Lieke Boerstra

Studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en volgde daarna de masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed, met als specialisatie textiel. Liep stage bij het Rijksmuseum Amsterdam en ICAT Textielrestauratie in Cruquius.

Paulien Coopmans

Studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en volgde daarna de masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed, met als specialisatie textiel. Werkte na haar studie bij ICAT Textielrestauratie en het ModeMuseum te Antwerpen.