Diensten

Het vak van een textielrestaurator behelst meer dan alleen het behandelen van objecten. Wij kunnen u ook helpen in het voorkomen van schade aan uw object, het voorbereiden of tentoonstellen van objecten, en het beheren van een textielcollectie. Op deze pagina vindt u een overzicht van wat wij u zoal kunnen bieden.

Wilt u weten hoe wij precies te werk gaan? Lees hier dan meer.

Preventieve conservering

De preventieve conservering van objecten is er op gericht om in te grijpen voordat er schade optreedt. Door de conditie van het object te stabiliseren worden actieve degradatieprocessen vertraagd, en de levensduur verlengd. Het kan hierbij gaan om behandeling van het object zelf, zoals het mechanisch verwijderen van vuil en stof van de oppervlakte. Of om het veranderen van de omgeving van het object, zoals de manier van opslag of de wijze van ondersteuning. Het plegen van regelmatig onderhoud kan het moment dat er daadwerkelijk restauratie nodig is om schade te behandelen, uitstellen. In veel gevallen kan de preventieve conservering plaatsvinden in situ, en is transport niet nodig.

Restauratie

Restauratie is nodig op het moment dat een object schade vertoont. Niet alleen zorgt restauratie ervoor dat deze schade niet verder verergert, maar ook dat het object, voor zover mogelijk, wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Voorbeelden van restauratie zijn het nat reinigen van textiel, waarbij schadelijke degradatieprocessen worden uitgespoeld en vlekken en vergeling worden verminderd. Het consolideren van losse onderdelen om verder verlies te voorkomen. Het camoufleren of aanvullen van ontbrekend materiaal om het object visueel compleet te maken. Of het verwijderen van oude restauraties die in de huidige toestand het object meer kwaad dan goed doen.

Presentatie

Presentatie van het object bepaalt niet alleen hoe het object gezien wordt maar kan ook wezenlijk bijdragen aan diens levensduur. Drie-dimensionale objecten kunnen worden voorzien van een steun die het gewicht evenredig verdeelt en de zwakke delen ontziet. Bij kostuums zal een op maat gemaakte mannequin niet alleen het object optimaal steunen maar ook zorgen voor het juiste historische silhouet. Vlakke objecten worden veelal gepresenteerd door ze in te lijsten. Hiervoor kan een grondplaat in iedere gewenste kleur en afmeting gemaakt worden waarop het object zal worden gemonteerd. Dit wordt zo gedaan dat er geen onnodige spanning ontstaat, en het object niet zal uitzakken. Een extensie van het presenteren van individuele objecten is het op- en afbouwen van tentoonstellingen. Bij kwetsbare of complexe objecten kan de hulp van een restaurator essentieel zijn in het voorkomen van schade tijdens het hanteren van het object, en het zorgen voor een verantwoorde manier van opstellen.

Collectiebeheer

Collectiebeheer is een vorm van preventieve conservering die is toegespitst op het behandelen van een collectie als geheel. Door inventarisatie kunnen kwetsbare objecten en mogelijke bronnen van schade worden gesignaleerd. Conditiebepaling van individuele objecten helpt om vast te stellen waar er behandeling nodig is en welke prioriteit dit heeft binnen de gehele collectie. Een eenvoudige ingreep die veel toekomstig leed kan besparen is het correct inpakken en labelen van voorwerpen. Een goede verpakking ondersteunt het object, houdt schadelijke invloeden buiten, vertraagt inherente degradatieprocessen, en vermeld duidelijk wat de inhoud is. Dit voorkomt schade tijdens opslag en transport en verlengt de levensduur van het object. Tevens zorgt een goed registratiesysteem ervoor dat een collectie toegankelijk blijft doordat objecten eenvoudig gevonden kunnen worden en niet onverhoopt zoek raken.

Werkwijze

Een behandeling bij Restauratieatelier Moiré begint in de eerste plaats met een consult, waarbij de restaurator het object onderzoekt en met u uw wensen en verwachtingen bespreekt. Dit consult kan bij uzelf plaatsvinden of in ons atelier te Amsterdam. Vervolgens zal de restaurator een offerte voor behandeling opstellen en deze per email opsturen. Hierin zullen niet alleen de mogelijk behandelopties worden uiteengezet, maar ook de te gebruiken materialen, en de tijd die de behandeling in beslag zal nemen. In overleg kunnen eventuele aanpassingen aan de offerte worden gemaakt, waarna u akkoord geeft voor behandeling. Op het moment dat u uw object in het atelier achterlaat zullen wij een bewijs van overdracht meegeven. Hierna kan de behandeling starten.

Documentatie

Van iedere behandeling zal een beknopt rapport worden bijgehouden met daarin de gebruikte materialen, technieken en enkele foto’s ter documentatie. Hiervan ontvangt u na voltooiing van de behandeling een digitale kopie.

Reversibiliteit

Bij de behandeling van een object zal altijd de voorkeur uitgaan naar reversibele methoden. Dit betekent dat, mocht dat in de toekomst nodig blijken, object en restauratie gemakkelijk van elkaar kunnen worden gescheiden. 

Op offertes en contracten zijn de algemene voorwaarden zoals beschreven door Restauratoren Nederland van toepassing. Zie voor meer informatie: Restauratoren Nederland